Позаштатний спеціаліст з охорони праці на підприємстві

Згідно з нормами Кодексу законів про працю України та Закону від 14.10.1992 р № 2694-XII «Про охорону праці» на підприємстві чи організації повинні бути  створені належні умови праці в кожному структурному підрозділі та робочому місці. Крім того, роботодавець зобов’язаний забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

dogovir obgovoreniaДля забезпечення цього роботодавець повинен організувати систему управління охороною праці, зокрема, завдяки створенню відповідної служби та призначення посадових осіб, які б забезпечували вирішення конкретних питань з охорони праці (ст. 13 Закону «Про охорону праці»).

Постає логічне питання: чи може підприємство оформити трудову угоду з позаштатним спеціалістом, якщо у штатному розписі підприємства відсутня посада інспектора з охорони праці?

Частина 3 ст. 15 Закону «Про охорону праці»охорони праці дозволяє  для виконання функцій служби залучення сторонніх спеціалістів на договірних умовах, якщо на підприємстві працює не більше 20 осіб.

А отже, роботодавець має право укласти цивільно-правовий договір з позаштатним спеціалістом щодо виконання робіт з охорони праці.