Підвердження майнового стану як підстава для звільнення від сплати судового збору

За законом «Про судовий збір» суд може своєю ухвалою, зважаючи на майновий стан сторони, за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору (част. 1 ст. 8 цього закону). Максимальний строк відстрочки при цьому – до моменту винесення судового рішення.

sudovy rozgliadКоли виникає право на розстрочку або відстрочку судового збору?

1) якщо розмір судового збору перевищує 5% річного доходу позивача (фізособи) за попередній рік;

2) якщо позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена;

3) якщо предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю.

Відповідно до част. 2 цієї ж статті, зважаючи на перелічені обставини, суд може також зменшити розмір судового збору або й зовсім звільнити від його сплати.

Водночас, для прийняття судом рішення, передбаченого у статті 8 Закону, необхідне доведення стороною, яка заявляє відповідне клопотання, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому порядку і розмірі.

На цю обставину нещодавно звернув увагу Верховний суд в постанові від 03.03.2018 у справі № 922/5740/15

У вказаній справі банк направив касаційну скаргу на рішення суду, який, на його думку, безпідставно відмовив у клопотанні про звільнення від сплати судового збору за подання зустрічної позовної заяви. На підтвердження неможливості сплати судового збору банк вказував про те, що загальна банківська криза, про яку йдеться у висновках НБУ щодо стану банківської системи у 2015 році, позначилась і на його фінансовому становищі.

Однак такі аргументи були відхилені апеляційним судом, оскільки ґрунтуються на припущеннях і не свідчать про неможливість сплати заявником судового збору у 2017 році.

Фінансова криза, за позицією ВС, є одним з можливих ризиків підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, однак з досліджених судами обставин не вбачається, що така криза вплинула на неможливість сплати банком судового збору у встановленому розмірі.

Таким чином, без наведених аргументів про майновий стан сторони, яка заявляє відповідне клопотання, суд має право відмовити у  звільненні від сплати судового збору.

Читайте також:

Судовий збір за подання касаційних скарг

Ставки судового збору у 2018 році

Судовий збір за апеляційне оскарження дій держвиконавця не стягується

За позови, пов’язані з тимчасовою окупацією території України, судовий збір не сплачується