Спадкоємець відповідає за кредитом спадкодавця навіть за відсутності свідоцтва на спадщину

Касаційний цивільний суд ВС вказав на те, що відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє особу від права на спадщину, а лише обмежує його в праві розпоряджатися нею.

sudaТакий висновок міститься в постанові від 28.02.2018 ВС у справі № 441/1647/15-ц.

За обставинами справи, особа взяла в банку іпотечний кредит, однак невдовзі померла. Банк звернувся до суду щодо стягнення на предмет іпотеки, однак суд відмовив. У своєму рішенні суд вказав, що зобов'язання особи за договором іпотеки припинилися у зв'язку зі смертю боржника (що встановлено преюдиційним судовим рішенням).

З таким рішенням погодився також і суд апеляційної інстанції, додавши, що відсутні офіційні спадкоємці такого боргу, оскільки свідоцтво про право на спадщину на той момент видано не було.

Верховний суд, скасував усі ці рішення з наступних підстав.

Отже, за част. 1 ст. 608 ЦК України зобов'язання припиняється разом зі смертю боржника, якщо воно нерозривно пов'язане з його особою і через це не може бути здійснене іншою особою.

Водночас, положення ст. 1218, 1219 Цивільного кодексу України свідчать про те, що  зобов'язання боржника за кредитним договором не є нерозривно пов'язаним з особою боржника.

Згадана ст. 1218 ЦК України встановлює, що спадщина включає усі права та обов'язки, належні спадкодавцеві,  які не припинилися у зв’язку з його смертю.

Водночас, варто зазначити, що спадкоємці повинні повністю задовольняти вимоги кредитора – однак в межах вартості майна, одержаного в спадщину (за част. 1 ст. 1282 ЦК України).

Суди ж першої та апеляційної інстанцій, зазначивши, що спадкоємці боргу відсутні, не врахували той факт, що померлий боржник та особа-відповідач проживали за однією адресою (відповідно до даних паспортів цих осіб). До того ж, заяви про відмову від спадщини зареєстровано не було.

Нагадуємо, за част. 3 ст. 1268 Цивільного кодексу України, спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом передбаченого строку не подав заяву про відмову від неї.

Таким чином, зазначена особа вважається такою, що прийняла спадщину, а разом із нею – боргові зобовязання померлого.