Частоту перевірок бізнесу тепер визначають по-новому

З 12 червня 2018 року діє нова  Методика розробки критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

perevirkyВідповідно до документу, встановлений  єдиний підхід до розробки органами державного нагляду (контролю) відповідних критеріїв і визначена періодичність проведення планових заходів держнагляду.

Суть нового ризик-орієнтованого підходу полягає в тому, що частота перевірок конкретного підприємства або ФОП залежатиме від рівня ризиковості їх господарської діяльності та відповідальності в дотриманні ринкового регулювання.

Критерії ризиковості  визначатимуться на основі зв’язку  між негативними наслідками (з урахуванням їх масштабу, причин, умов і кількості) та  кількісними й якісними показниками діяльності суб’єкта. Такі критерії  переглядатимуть не рідше ніж 1 раз у 3 роки.  

Ступінь відповідного ризику визначатиметься балами, які нараховуватимуться за всі критерії у відповідній сфері. На основі суми балів суб’єкт господарювання будуть відносити до одного з трьох ступенів ризику: високого (від 41 до 100 балів), середнього (від 21 до 40 балів) та незначного (від 0 до 20 балів).

Далі контролюючі органи складатимуть перелік господарюючих суб'єктів  у певній галузі з розташуванням їх в порядку зменшення сум балів. Таким чином, забезпечується перерозподіл уваги органів контролю на більш ризиковані підприємства з менш ризикованих.

Цей перелік оновлюватимуть щороку до 15 жовтня і публікуватимуть в інтернеті (на офіційному сайті відповідного органу державного контролю).

Сама ж періодичність планових перевірок буде встановлюватись залежно від ступеня ризику, при цьому в разі відсутності істотних порушень може бути змінена завдяки встановленню відповідного коефіцієнта (ця можливість не стосується підприємств з високим ступенем ризику).

Відповідна методика була затверджена урядовою постановю 10 травня 2018 року.