Чи можна через суд встановити факт проживання особи за адресою?

Варто зазначити, що перелік справ про встановлення в судовому порядку окремих фактів передбачений у Цивільно процесуальному кодексі України (част. 1 ст. 315 ЦПК України). Серед них вказані наступні факти:

sud skarga1) родинних відносин;

2) перебування фізособи на утриманні;

3) каліцтва (для призначення пенсії або одержання допомоги);

4) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;

5) проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу;

6) належності правовстановлюючих документів особі, якщо її ПІБ, місце або час народження, вказані в документі, не збігаються з даними, зазначеним у свідоцтві про народження чи в паспорті;

7) дату народження особи (у випадку неможливості реєстрації органом держреєстрації актів цивільного стану);

8) смерті особи в певний час у випадку неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану;

9) смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що дають підстави вважати її загиблою.

Разом з тим, част. 2 згаданної статті визначено, що за допомогою суду можуть бути встановлені інші факти, які мають значення для виникнення, зміни або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

До слова, така ж норма містилась в част.2 ст. 256 попередньої редакції ЦПК України.

Таким чином, можна зробити висновок, що перелік юридичних фактів для встановлення судом не є вичерпним та підлягає розширеному тлумаченню.

Зокрема, питання того, чи підлягає встановленню в судовому порядку - факт проживання особи на території України, нещодавно розглядалося судами України.

За обставинами справи особа звернулась до суду з метою встановлення юридичного факту проживання його батька на території України (цей факт був необхідний для оформлення громадянства України).

Суд першої інстанції, зважаючи на доведеність факту, заяву задовольнив та встановив факт постійного проживання в Україні батька особи.

Водночас апеляційний суд рішення суду першої інстанції скасував, спираючись на те, що встановлення такого юридичного факту не передбачено ЦПК, а заявник мав спершу звернутися до Управління Державної міграційної служби України.

Попри це, КЦС ВС залишив в силі рішення суду першої інстанції, наголосивши на тому, що факти, від яких залежить виникнення, зміна чи припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, можуть бути встановлені у судовому порядку. Таким фактом є, зокрема, і факт постійного проживання на території України (постанова від 22.08.2018 у справі № 363/214/17-ц).