Вимога подавати звіт про податкові пільги скасована

З 2020 року підприємцям можна не подавати окремий звіт про суми податкових пільг. Відповідне рішення було затверджене урядовою постановою від 31 жовтня 2018 р. № 891.

podatok na prybutokЗамість звітів контролюючі органи послуговуватимуться для обліку сум податкових пільг інформацією, наявною в поданих такими суб’єктами господарювання податкових деклараціях.

Тому інформація про суми податкових пільг у податковій звітності має містити наступні дані:

код пільги за кожним видом податкових пільг, найменування пільг згідно з довідником пільг, затвердженим ДФС;

сума податку (збору), не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти);

строк користування податковою пільгою у звітному періоді – число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду;

сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням, – обсяг пільг за платежами відповідно до довідника пільг у разі цільового використання податкових пільг.