Закон про електронні довірчі послуги вступає в силу

В Україні законодавчо запроваджено електронну ідентифікацію й електронні довірчі послуги, що включають: електронний підпис, електронну печатку, електронну позначку часу, реєстровану електронну доставку, сертифікат походження веб-сайту тощо.

elektrony-pidpysТак, 7 листопада 2018 року починає діяти Закон України від 5 жовтня 2017 року №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги». Одночасно втрачає чинність Закон України від 22 травня 2003 року №852-IV "Про електронний цифровий підпис".

Новий закон надає довгоочікувану можливість для бізнесу з України стати повноцінним учасником міжнародної електронної торгівлі, зменшити час і фінансові затрати на непотрібний обмін паперами. По суті ж, новий закон є похідним європейського Регламенту щодо eIDAS-регулювання

Цей закон регулює відносини, що виникають між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у процесі надання, отримання електронних довірчих послуг, процедури надання цих послуг, нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також основні організаційно-правові засади електронної ідентифікації.

Законом встановлено засади вільного обігу електронних довірчих послуг в Україні, а також можливості вільного надання електронних довірчих послуг надавачами, розташованими в інших державах, діяльність яких відповідає вимогам Закону.

Згідно з законом, електронними довірчими послугами є:

- створення, перевірка та підтвердження удосконаленого електронного підпису чи печатки;

- формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки;

- формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;

- формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;

- реєстрована електронна доставка;

- зберігання удосконалених електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.

Електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також обробка електронної інформації, володільцями якої є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, повинні здійснюватися з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб'єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

Правочини, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації у випадках, встановлених законом, вчиняються в електронній формі виключно із застосуванням кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка – це, по суті, удосконалені електронний підпис та електронна печатка, які базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та кваліфікованому сертифікаті електронної печатки.

Варто зазначити, що для формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа вводиться ідентифікація особи – здійснюється за умови її особистої присутності за паспортом громадянина України або за іншими документами.

Для перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи використовується інформація про юридичну особу, що міститься в ЄДР, та встановлюється, що обсяг її цивільної правоздатності та дієздатності є достатнім для формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Крім того, закон №2155-VIII має, поміж іншого, забезпечити розвиток транскордонного співробітництва та інтеграції нашої держави в світовий електронний інформаційний простір, позаяк визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, в тому числі транскордонних, полегшує транскордонне використання онлайн-послуг, що створює умови для безпечної електронної ідентифікації і аутентифікації. Також, закон запроваджує адмінпослугу з включення юрособ і ФОП, які мають намір робити електронні довірчі послуги, в Довірчий список і встановлює порядок ведення такого списку.