У Держреєстрі фізичних осіб-платників податків реєструватимуть за новим порядком

Міністерство фінансів наказом від 29.09.2017 р. № 822 затвердило нове Положення про реєстрацію фізосіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

dergrejestrПоложенням визначено порядок і процедура реєстрації та обліку фізичних осіб в Держреєстрі, формування і ведення Держреєстру, подання заяви щодо зміни даних, видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у реєстрі тощо.

Зокрема, реєстрація фізичних осіб у Держреєстрі проводиться за таким порядком:

1) отримання та перевірка документів контролюючими органами щодо повноти відомостей;

2) включення до Державного реєстру відомостей про фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;

3) оформлення і видача документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі;

4) внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру;

5) внесення до паспорта фізособи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Держреєстру використовуються дані документа, що посвідчує особу.

Якщо в документах, що засвідчують особу, відсутня інформація про реєстрацію місця проживання / перебування особи або така інформація внесена в безконтактний електронний носій, який імплантований в зазначені документи, особа пред'являє:

- довідку про внесення інформації до Реєстру у формі витягу;

- довідку про реєстрацію місця проживання / перебування особи, видану органом реєстрації, якщо після формування витягу з Реєстру змінилися дані про місце проживання;

- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи або довідку, що підтверджує місцезнаходження громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або які переселилися з неї.

Громадяни України подають документи до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання в Україні, - в будь-який контролюючий орган. Документи також можуть бути подані через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Нове Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків зареєстроване в Мін'юсті 25.10.2017 і вступить в силу з дня офіційного опублікування. Поки що дата опублікування не відома.