КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

 

Наша команда - це аудитори, бухгалтери, юристи та адвокати з багаторічним стажем успішної діяльності із захисту прав та інтересів громадян і бізнесу у всіх галузях права.

 

Наші принципи:

- індивідуальний підхід до кожного клієнта,

- пошук оптимальних шляхів, роз'яснень всіх можливих методів досягнення мети,

- повна конфіденційність.

 

Компанія «ТИ І ПРАВО» надає широкий спектр послуг, зокрема:

 

Юридичний супровід бізнесу

- Юридичні консультації, роз'яснення в сфері адміністративного, господарського, трудового, цивільного, кримінального, митного, земельного, податкового права, у сфері права інтелектуальної власності, а також з інших питань чинного законодавства України.

-  Створення та підписання заяв, повідомлень, листів та інших документів, що регулюють взаємовідносини з державними і недержавними органами, підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними або міжнародними.

- Правовий аналіз проблемних аспектів регуляторного впливу нормативно-правових актів України на інтереси підприємства, пошук і реалізація оптимальних, відповідно до чинного законодавства, шляхів усунення цих проблем.

- Правовий аналіз будь-яких документів, наданих підприємством для проведення правової експертизи, представлення своїх правових висновків про них.

-  Підготовка, складання, правова експертиза проектів різних документів, зокрема договорів, позовних заяв, претензій, заяв, скарг, клопотань та інших документів, необхідних для ведення фінансово-господарської діяльності.

-  Представництво інтересів та захист у відносинах з усіма судовими, правоохоронними та контролюючими органами.

-  Підготовка до розгляду справ у судах загальної та спеціальної юрисдикції, а саме: аналіз правової позиції підприємства, пошук і аналіз відповідної судової практики, постанов пленумів, збір необхідних доказів, підготовка та направлення адвокатських запитів тощо.

-  Представництво інтересів підприємства у відносинах з третіми особами, в тому числі участь від їхнього імені в переговорах, нарадах, зборах та інших зустрічах.

- Здійснення реєстраційних дій, а саме: реєстрація змін статутних документів (зміни складу учасників, збільшення / зменшення статутного капіталу, зміна найменування, місцезнаходження, зміни КВЕД, зміни тексту Статуту); реєстрація змін, не пов'язаних зі змінами статутних документів (зміна керівника, зміна інформації про керівника, зміна осіб, що мають право підпису); отримання довідок, виписок; підготовка документів для самостійного здійснення реєстраційних дій; консультування з питань реєстрації підприємства.

-  Правова експертиза установчих документів, внутрішніх положень, приведення їх у відповідність до норм чинного законодавства, підготовка та проведення загальних зборів, розробка протоколів загальних зборів.

-  Аналіз систем документообігу, рекомендації щодо їх застосування в обробці документів та їх спрощення для оптимізації використання трудового ресурсу.

 

Аудиторський, бухгалтерський та податковий супровід:

- Комплексна перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства з поквартальним наданням фінансово-економічного висновку, де докладно зазначено порушення бухгалтерського, податкового обліку та рекомендацій з їхнього виправлення, доопрацювання, заміни.

- Аудит попередніх періодів (за останні роки, що підлягають перевірці податковими та іншими органами) з висновками і рекомендаціями.

-  Оптимізація господарської діяльності та збитків підприємства.

-  Допомога в складанні фінансової та іншої звітності, подача їх до компетентних органів державної влади.

- Розробка на письмовий запит варіантів рішень спірних питань з органами, що здійснюють контроль над нарахуванням і сплатою податків та зборів.

-  Представництво інтересів клієнта в органах, що здійснюють контроль над нарахуванням і сплатою податків та зборів.

- Сприяння правильному нарахуванню та повної оплати податків і зборів, підготовка рекомендацій з виправлення допущених неточностей або порушень податкового законодавства України.

- Оцінка податкових ризиків і можливих негативних наслідків в разі не виправлень неточностей або порушень податкового законодавства України.

- Оцінка податкових наслідків за договорами та попередження небажаних податкових наслідків, пошук варіантів оптимізації оподатковувань операцій з контрагентами.

- Забезпечення мінімізації ризиків донарахування податкових зобов'язань та запобігання незаконним діям представників податкових органів.

- Допомога в підготовці податкової звітності за звітні періоди, зокрема, допомога в складанні та поданні податкових декларацій до органів, що здійснюють контроль над нарахуванням і сплатою податків та зборів.

- Участь та представлення клієнта при перевірці податковими органами та представництво інтересів в органах, що здійснюють контроль над нарахуванням і сплатою податків та зборів під час планової перевірки та / або документальної позапланової виїзної перевірки та / або документальної невиїзної перевірки та / або фактичної перевірки.

 

Регулювання трудового законодавства та охорони праці:

-  Консультування з питань норм трудового законодавства, зокрема, порядок прийняття і звільнення з роботи, порядок надання відпусток і т. д.

- Складання, експертиза трудових договорів, контрактів із робітниками підприємства та/або трудових цивільно-правових договорів із фізичними особами.

- Складання внутрішньої трудової документації підприємства – колективних договорів, штатного розпису, положення про підрозділи і служби, розроблення посадових інструкцій і т. п.

-  Консультування з питань охорони праці на підприємстві.

-  Юридичний аудит внутрішньої документації по охороні праці.

-  Консультування з питань створення і діяльності служби з охорони праці на підприємстві.

-  Надання усних і письмових відповідей з питань охорони праці.

- Розробка проектів необхідних документів: наказів, положень, інструкцій, правил, графіків, журналів, протоколів, планів та інших документів, які вимагаються законодавством України з охорони праці.

-  Організація проведення інструктажів з питань охорони праці, методичних оглядів, навчання.

- Отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, а також інших дозволів та погоджень в сфері охорони праці.

-  Підготовка підприємства до перевірок контролюючими органами у галузі охорони праці.

-  Консультації у разі виникнення нещасних випадків на виробництві.

-  Представництво в суді при вирішенні трудових спорів у судовому порядку.

 

Адвокатський захист, представництво та правова допомога у кримінальних провадженнях:

- Здійснення захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні.

- Представництво прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

-  Надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні.

-  Ознайомлення Адвоката з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, з матеріалами кримінального провадження, із процесуальними рішеннями слідчого, прокурора та висновками експертиз.

- Аналіз правомірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження (виклик слідчим, прокурором і привід, накладення грошового стягнення, тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна, арешт майна, затримання особи) та запобіжних заходів (особисте зобов’язання,особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою) та їх оскарження.

- Участь Адвоката під час проведення допитів, надання правової допомоги під час проведення будь-якої слідчої (розшукової) дії.

-  Надання правової інформації консультацій і роз’яснень з правових питань у сфері кримінального права та процесу.

- Складання заяв, скарг, клопотань, процесуальних та інших документів правового характеру по кримінальному провадженні.

- Допомога у формуванні доказової бази, а саме пошук інформації та доказів, які будуть направлені на виправдовування чи пом’якшення кримінальної відповідальності.

- Приєднання доказових доказів до кримінального провадження, організація та проведення додаткових експертиз, розробка стратегії і тактики захисту інтересів клієнта на всіх стадіях кримінального провадження.

- Формування правильної тактики поведінки клієнта по відношенню до правоохоронних органів, суду. Розроблення правової позиції і стратегії поведінки клієнта в суді, яка забезпечить найкращими результат для клієнта.

-  Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень і вироків.

-  Підготовка та подача заяви на перегляд рішень у Верховному Суді України.

-  Підготовка та подача заяви до Європейського суду з прав людини.

-  Комплексний захист прав засудженого після суду.

 

Перекладацька діяльність

Наша компанія також спеціалізується в перекладі документів, в тому числі і юридичного та аудиторського спрямування, на англійську, китайську мови та інші. Багаторічний досвід наших перекладачів дозволить Вам переконатися в якісних послугах за вкрай стислих термінів. Перекладачі спеціалізуються як в письмовому перекладі спеціалізованих та профільних документів, так і в усному перекладі ділових переговорів, нарад та інших заходів, беруть участь в процесах, що супроводжують переклад, наприклад, при нотаріальному засвідченні перекладів, тощо.

 

Нотаріальний супровід

Щоб оптимізувати надання послуг та заощадити час нашим клієнтам Компанія «Ти і право» співпрацює з нотаріусами, які нададуть професійну допомогу у підготовці необхідних документів, забезпечать належне оформлення та закріплення прав, юридичну чистоту угод та професійні гарантії. Фахівці, з якими ми співпрацюємо, відрізняються оперативністю своєї роботи та повним переліком нотаріальних послуг.

 

Звернувшись в Компанію «Ти і Право», Ви отримаєте надійну комплексну підтримку та високий рівень якості послуг.