Право на примирення згідно зі ст. 46 Кримінального кодексу України – це особисте право потерпілого. Воно не може бути ніким присвоєне та не може бути нікому делеговане. Таке право є природним правом людини, нерозривно пов’язаним з нею, та похідним від інших прав людини, зокрема права на життя. Використання права на примирення іншими особами (в тому числі визнаними потерпілими від кримінального правопорушення у кримінально-процесуальному сенсі) неможливим, оскільки таке право тісно пов’язане з особою, яка безпосередньо постраждала внаслідок вчинення щодо неї кримінального правопорушення. Під час примирення лише сам потерпілий може виражати свою волю, а не інші особи, які є його представниками або правонаступниками.

5 лютого в Мін'юсті зареєстровано наказ Мінфіну  № 4 "Про затвердження форми бланка фінансової гарантії". Зазначимо, встановлення Мінфіном форми бланка фінансової гарантії передбачено част. 3 ст. 311 Митного кодексу України. 

20 лютого Уряд оновив Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Це передбачено постановою КМУ № 117.

Національний банк України спростив процедуру перевірок з питань інформаційної безпеки.

Йдеться про виконання банками та іншими установами, які є безпосередніми учасниками системи електронних платежів Національного банку та/або інформаційних задач, вимог щодо використання засобів захисту інформації Національного банку, встановлених відповідними нормативно-правовими актами НБУ.

Екологічний і радіологічний контроль у пунктах пропуску на митницях вже не проводиться. Так, необхідні відмітки у дозволах на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори та сертифікатах на пересувні виставки проставлятимуться на митниці.

Сторінка 1 із 43

Наші клієнти

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider