Особливості зміни системи оподаткування ФОП в перший місяць після держреєстрації

Відповідно до абзацу першого пп. 298.1.2 ст. 298 ПКУ зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Отже, новостворена фізична особа - підприємець є платником єдиного податку з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація, а доходи, отримані у цьому періоді, включаються до податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, затвердженої наказом Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578 (далі - Декларація № 578).

Зазначається, що фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої та другої груп подають податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, у строки, встановлені для річного податкового періоду відповідно до пп. 49.18.3 ст. 49 ПКУ, протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року.

Так, у період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування фізична особа - підприємець перебуває на загальній системі оподаткування.

Доходи, отримані новоствореною особою у цей період, оподатковуються на загальних підставах відповідно до ст. 177 ПКУ.

Зокрема, підпунктом 177.5.2 ст. 177 ПКУ визначено, що фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли із спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають податкову декларацію за результатами звітного року, в якому розпочато таку діяльність або відбувся перехід на (із) спрощену (ої) систему (и) оподаткування, обліку та звітності.

Форма декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859 (у редакції наказу Мінфіну України від 25.04.2019 р. № 177) (далі - податкова декларація).

При цьому, як повідомляється у Віснику ДФСУ. податкова декларація за звітний (податковий) період, який дорівнює календарному року, подається платниками податків на доходи фізичних осіб - підприємцями протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.5 ст. 49 ПКУ).

Згідно з абзацом першим п. 57.1 ст. 57 ПКУ платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ.

Враховуючи вищезазначене, новостворена фізична особа - підприємець за період від дати державної реєстрації до дати переходу на спрощену систему оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої груп, перебуває на загальній системі оподаткування та подає річну податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року і самостійно сплачує суму податкового зобов’язання, зазначену у податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, визначеного для подання податкової декларації.

Водночас абзацом першим п. 49.2 ст. 49 ПКУ визначено, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі до платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Прочитано 1532 разів