Юрисдикція розгляду спору щодо притягнення адвоката до відповідальності

Згідно зі статтею 2 Закону Про адвокатуру та адвокатську діяльність, адвокатура України – є недержавним самоврядним інститутом, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом. Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність.

advokat etykaТаким чином, діяльність адвокатури, реалізація нею функцій захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі невизначеному колу осіб свідчить про суспільний інтерес, а отже, і публічно-правовий характер правовідносин.

Цей висновок підтверджується законодавчим урегулюванням порядку набуття статусу адвоката, гарантіями незалежності його діяльності та особливим порядком притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Так, відповідно до статті 33 вищенаведеного закону,адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Зазначимо, дисциплінарне провадження – це процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється КДКА за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Аналізуючи наведені норми матеріального та процесуального права, враховуючи мету створення та коло повноважень КДКА, Велика Палата Верховного Суду під час нещодавнього перегляду касаційної скарги зробила висновок, що КДКА наділена владними управлінськими повноваженнями щодо набуття особою статусу адвоката та притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

А тому спір, який стосується притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, є публічно-правовим (постанова ВП/ВС від 29.08.2018 у справі № 804/11334/15).

Зазначимо, аналогічну правову позицію висловлено в постанові Великої Палати Верховного Суду від 29 березня 2018 року у справі № 640/12325/15-ц.

Прочитано 113 разів