Юрисдикція спорів про включення в реєстр акцептованих вимог кредиторів

Розглянемо підсудність спорів, у яких стороною є неплатоспроможний банк, що перебуває на стадії ліквідації.

Так, ще у справі№ 757/56680/16-ц ВП ВС зробила висновок, що спір між фізичною особою та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, уповноваженою особою Фонду на здійснення ліквідації банку, має розглядатися в порядку цивільного судочинства, якщо стосується захисту прав та відсутнє посилання на його вирішення за правилами іншого судочинства, стороною є фізична особа.

Таким чином, Велика палата скасувала висновки апеляційного суду про розгляд справи у порядку господарського судочинства у разі перебування банку у процедурі ліквідації у зв'язку з визнанням його неплатоспроможним. За правовою позицією ВП, при вирішенні питання про підсудність спорів щодо правовідносин, стороною в яких є неплатоспроможний банк, що перебуває у стані ліквідації, вимоги статті 1, пункту 7 част. 1 ст. 12 ГПК, статті 19 ГПК та Закону № 2343-XII не застосовуються.

Як пояснила Велика палата, у правовідносинах зі складання реєстру акцептованих вимог кредиторів та організації заходів з їх задоволення Фонд виступає як від імені банку, що ліквідується, так і діє при вирішенні певних питань як орган, уповноважений на ліквідацію банку, однак при цьому не вчиняє владних повноважень щодо заявника, який захищає свої майнові права.

А тому позов до Фонду не є підставою для розгляду спору в порядку адміністративного судочинства. Більше того, спір щодо внесення до реєстру акцептованих вимог кредиторів підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства ще з тієї підстави, що він виник з цивільно-правової угоди.

Крім того, Велика палата підняла питання щодо невідповідності вимогам цивільного судочинства складу сторін у цій справі. Уповноважена особа Фонду за своїм правовим статусом представляє Банк у межах делегованих їй повноважень, тобто не виступає як фізична особа, яка захищає власні права чи інтереси. А банк, що ліквідується, не втратив ще статусу юридичної особи (до того моменту поки відповідні відомості не будуть внесені до Єдиного держреєстру юросіб). Таким чином, суд, повертаючи справу на розгляд до суду першої інстанції, зазначив про необхідність врахувати, що вимоги, заявлені позивачем, безпосередньо стосуються інтересів Банку, а тому суди повинні правильно визначитися зі складом учасників справи.

Прочитано 409 разів