Необхідні умови для набуття права власності за набувальною давністю

Цивільний кодекс України передбачає випадки, коли можливо отримати право власності за набувальною давністю. Зокрема, за ст. 344 ЦКУ набути право власності можна за таких умов:

- річ, що опинилася у володінні, є об'єктивно чужою;

- володілець вважає майно своїм;

- заволодіння відбулось добросовісно;

- володіння було відкритим та продовжувалось безперервно протягом встановленого строку (п'ять років для рухомого майна, десять - для нерухомого).

Однак ці всі умови не забезпечують права на набуття об’єкту власності, якщо у об’єкта є власник. І про це нещодавно вказав Верховний суд.

За обставинами справи, рішення щодо якої переглядав ВС, позивач просив визнати за ним право власності в порядку набувальної давності на квартиру в гуртожитку. Позивач вказав, що квартира була надана йому підприємством, яке згодом збанкрутувало. Загалом він мешкав у квартирі протягом останніх 12 років, а також робив у ній ремонт.

І хоча місцевий суд позов задовольнив, апеляційний суд  (з яким пізніше погодився і ВС) в задоволенні позовних вимог відмовив. Він вказав, що після банкрутства підприємства гуртожиток перейшов у власність територіальної громади. А сам факт користування квартирою, в якої є власник, не є підставою виникнення права власності за набувальною давністю.

Таким чином, за набувальною давністю може бути набуто право власності на нерухоме майно, яке не має власника, або власник якого невідомий, або власник відмовився від права власності на належне йому нерухоме майно та майно, що придбане добросовісним набувачем і у витребуванні якого його власнику було відмовлено (постанова ВС від 03 грудня 2018 року у справі № 153/608/17).

Така позиція співзвучна з висновком, зробленим ВСУ 20.07.2015 у справі № 3-87гс15, за яким - положення ст. 344 ЦКУ не застосовуються у випадку, коли володіння здійснювалося на підставі договірних зобов'язань (наприклад, договорів оренди чи користування), чи у будь-який інший передбачений законом спосіб, оскільки право власності у володільця за давністю виникає поза волею і незалежно від волі колишнього власника.

Крім того, варто пригадати і постанову ВС від 22.05.2018 у справі № 922/1574/17, в якій суд зазначив, що суттєвим для виникнення права власності за набувальною давністю є встановлення моменту виникнення права власності за набувальною власністю та строк володіння; характер володіння (добросовісне, недобросовісне, відкрите, безперервне); обставини, за яких виникло володіння спірним майном та чи відповідає це володіння ознакам безтитульного володіння; юридичний статус спірного майна.

При цьому, добросовісність передбачає, що володілець майна не знав і не міг знати про те, що він володіє чужим майном, тобто ті обставини, які обумовили його володіння, не давали і не могли давати володільцю сумніву щодо правомірності його володіння майном.

Прочитано 4654 разів