У ВР зареєстрували законопроект про посилення захисту прав працівників

20 лютого 2019 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 10069 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо посилення захисту прав працівників при укладенні трудового договору та відсторонення від роботи».

Ми розповімо про основні новели законопроетку. Отже, що запропоновано? 

1. По-перше, передбачити в КЗпП обов’язковість укладення трудового договору в письмовій формі  у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник залишається у роботодавця, другий - у працівника. Це ж правило пропонується дотримуватися при внесенні змін до чинних договорів. 

2. По-друге, передбачити в ст. 24 КЗпП перелік обов’язкових та додаткових умов трудового договору. Так, обов’язковими умовами трудового договору будуть:

  • місце роботи (із зазначенням структурного підрозділу роботодавця - юридичної особи);
  • дата набрання чинності трудовим договором та строк дії договору (для строкового договору);
  • трудова функція, яку виконуватиме працівник;
  • умови оплати праці; 
  • режим праці та відпочинку, якщо він відрізняється від загальних правил; 
  • умови з охорони праці.

Додатковими умовами визначено випробування, нерозголошення комерційної таємниці та іншої захищеної законом інформації, професійної підготовки, перепідготовки працівника тощо. 

3. Крім того, законопроект пропонує визначити вичерпний перелік документів та відомостей про особу, що подаються під час укладення трудового договору, а також встановити заборону вимагати документи, які не передбачено законом. Серед таких обов’язкових документів - заява, паспорт громадянина України, свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; ідентифікаційний номер платника податків, документ про спеціальну освіту (спеціальність, кваліфікацію), трудова книжка.

4. Також пропонується регламентувати механізм встановлення випробування при прийнятті на роботу, а також порядок та підстави відсторонення працівника від роботи.

Зокрема, не можуть проходити випробувальний термін неповнолітні; звільнені з військової чи альтернативної (невійськової) служби, переможці конкурсного відбору на заміщення вакантних посад; особи, які закінчили професійно-технічні чи вищі навчальні заклади і вперше стають до роботи за здобутою професією (спеціальністю); вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років; особи, з якими укладається трудовий договір строком до одного року; внутрішньо переміщені особи тощо.

Загальний строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців (для керівників, головних бухгалтерів - шести), а для працівників за робітничими професіями - одного місяця. 

5. Крім того, пропонується встановити чіткий та вичерпний перелік умов укладення трудового договору на визначений строк. Зокрема, випадки, коли трудові відносини будуть установлюватися на визначений строк, будуть передбачені у новій ст. 23-1 КЗпП7

Коли можуть вступити в силу запропоновані зміни? 

Якщо закон буде прийнято, зміни набудуть чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

З цього часу раніше укладені трудові договори у формі контракту будуть вважатися трудовими договорами, укладеними на визначений у них строк. Не оформлені трудовим договором відносини мають бути оформленими протягом року з дня набрання чинності цим законом. 

Прочитано 687 разів