Чи може працівник піти у відпустку після звільнення?

Нижче ми розглянемо, чи має право працівник перебувати у відпустці після звільнення або закінчення трудового договору.

Як нещодавно пояснило Управління Держпраці у Хмельницькій областівідповідно до статті 3 Закону № 504/9, працівник у разі його звільнення (крім випадків звільнення за порушення трудової дисципліни) за бажанням може отримати невикористану відпустку з наступним звільненням.  Ініціатором у такому звільненні є роботодавець. При цьому передбачено, що датою звільнення в такому випадку є останній день відпустки.

Як бачимо, законодавством передбачено право працівника, якого звільняють, на отримання невикористаної відпустки, і  є лише одна причина, за якою працівникові може бути відмовлено в наданні відпустки з подальшим звільненням, — це звільнення за порушення трудової дисципліни.

Нагадуємо, що порушенням трудової дисципліни вважається, зокрема, систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (п. 3 ст. 40 КЗпП), прогул (у т. ч. відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП), поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п.7 ст. 40 КЗпП). Крім того, відповідно до постанови пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів»  від 6 листопада 1992 року № 9 звільненням за порушення трудової дисципліни є також звільнення за п.8 статті 40 КЗпП, п.1 та 11 частини першої статті 41 КЗпП, частина друга статті 41 КЗпП). Отже, працівники, яких звільняють за  зазначеними підставами, не можуть претендувати на відпустку перед звільненням: їм, за наявності невикористаних днів щорічної відпустки, під час звільнення виплачується грошова компенсація. Разом з тим, якщо звільнення за ініціативою роботодавця відбувається за іншими підставами, невикористана відпустка з подальшим звільненням може надаватися.

Якщо звільнення відбувається з ініціативи працівника за статтею 38 КЗпП, працівнику достатньо лише письмово попередити роботодавця про розірвання трудового договору за два тижні. До терміну  попередження враховуються також і дні щорічної відпустки, тобто працівник не зобов’язаний два тижні відпрацювати. Він може подати заяву про надання невикористаної відпустки із подальшим звільненням, наприклад, із завтрашнього дня тривалістю 14 календарних днів і більше, а роботодавець зобов’язаний надати таку відпустку та звільнити працівника в день її закінчення, не зважаючи на те, що протягом терміну попередження працівник не працював.

Щодо можливості надання відпустки при звільненні за угодою сторін (п. 1 частини першої ст. 36 КЗпП) або при переведенні на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду (п. 5 частини першої ст. 36 КЗпП) то відпустка з подальшим звільненням також може надаватися. Та слід звернути увагу, що для припинення трудового договору за цими підставами потрібна згода роботодавця.

Однак зверніть увагу, якщо працівника звільнено у зв'язку із закінченням строку трудового договору (п. 2 частини першої ст. 36 КЗпП), невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Прочитано 172 разів