Доплата за інтенсивність праці

Варто зазначити, що в законодавстві немає чіткого визначення поняття "інтенсивність праці", тому при встановленні зазначеної доплати   враховується загальне поняття "інтенсивності праці", а саме інтенсивність праці - це напружена робота, яка забезпечує найбільшу продуктивність.

Відповідно до ст. 98 КЗпП, оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів. Так, відповідно до ст. 15 Закону України "Про оплату праці", підприємства госпрозрахункової сфери (у т.ч. комунальні) самостійно в колективному договорі встановлюють умови та розміри оплати праці працівників з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

Водночас ст. 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" встановлено, що зміст колективного договору визначається сторонами в межах їхньої компетенції, зокрема щодо оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати (окладів, тарифних ставок) та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо). Відповідно до ст. 8 вищезазначеного Закону, галузеві норми, зокрема, щодо встановлення для підприємств галузі (підгалузі) мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці окремих груп і категорій працівників, регулюються угодою на галузевому рівні.

Отже, умови встановлення і розміри доплат та надбавок підприємства визначають безпосередньо в колективному договорі.

Зверніть увагу, при визначенні у колективному договорі переліку професій (посад), яким нараховуватиметься і виплачуватиметься доплата за інтенсивність праці, слід враховувати результати професійної діяльності цих працівників. Застосування доплат й надбавок та їхні розміри визначаються економічною доцільністю і фінансовими можливостями підприємства.

Прочитано 156 разів