Закон про судову реформу вступив в силу

7 листопада набув чинності Закон № 193-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».

Законом скорочується кількість суддів Верховного Суду вдвічі (з 200 до 100), а також запроваджується новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та розширюються повноваження Вищої Ради правосуддя.

Зокрема,

- кількість суддів ВС не повинна перевищувати 100 осіб;

- посадові оклади суддів ВС зменшились із 75 до 55 прожиткових мінімумів (становлять 106 тис. 480 грн, порівняно з 145 тис. 200 грн, передбачених раніше)

- до складу конкурсної комісії ВРП входитимуть три особи, обрані Радою суддів України із числа її членів та три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями.

При ВРП на 6 років створюється новий дисциплінарний орган - Комісія з питань доброчесності та етики.

Законом уточнено повноваження Вищої Ради правосуддя:

- затвердження порядку складення відбіркового іспиту та методики оцінювання його результатів, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання кандидатів, положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, порядку та методології кваліфікаційного оцінювання, порядку формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді);

- призначення та звільнення з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС);

- приймання рішення про звільнення членів Вищої ради правосуддя.

Рішення ВРП прийматиме безпосередньо під час засідання без виходу до нарадчої кімнати.

Зміни також стосуються Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Зокрема:

- зменшується кількість членів ВККС з 16 до 12;

- члени ВККС призначаються та звільняються з посад рішенням ВРП.

ВККС протягом 2 місяців з дня формування її нового складу:

  • проводить відбір суддів до касаційних судів у складі ВС із числа суддів відповідних касаційних судів ВС за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.
  • завершує процедуру добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від 3 квітня 2017 року № 28/зп-17.

Вища рада правосуддя протягом 90 днів з дня набрання чинності цим Законом формує за результатами конкурсу склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Останнім днем роботи судді касаційного суду у складі Верховного Суду, який не пройшов процедуру відбору, є дата, зазначена у рішенні ВРП.

Також вносяться зміни до процедури дисциплінарного провадження. Зокрема, воно розпочинається після отримання відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" скарги щодо дисциплінарного проступку судді, повідомлення про вчинення дисциплінарного проступку суддею або після самостійного виявлення членами Вищої ради правосуддя з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення суддею дисциплінарного проступку, або за ініціативою Дисциплінарної палати, Комісії з питань доброчесності та етики чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом (дисциплінарна скарга).

Дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.

Дисциплінарне провадження включає:

1) попереднє вивчення матеріалів, що мають ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, та прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи або відмову у її відкритті;

2) розгляд дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про притягнення або відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.

Дисциплінарне провадження здійснюється у розумний строк. При цьому, строк здійснення дисциплінарного провадження не повинен перевищувати більше ніж шістдесят днів з моменту отримання дисциплінарної скарги.

Зверніть увагу, окремий пункт закону - підпункт 16 пункту 1 розділу І (щодо отримання свуддівської винагороди) набере чинності лише 1 січня 2020 року.

Прочитано 156 разів