За яких умов ФОПи можуть використовувати кошти на бізнес-рахунку для власних потреб?

За поточними рахунками ФОП в національній валюті можна здійснювати всі види розрахунково-касових операцій, крім операцій, пов'язаних із власними потребами.

Суб'єкти господарювання, які мають поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках кошти, можуть здійснювати розрахунки за своїми грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, у безготівковій формі, а також у готівковій формі відповідно до вимог та обмежень визначених Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою Правління НБУ від 29.12.2017 №148.

Таким чином, ФОП може витрачати кошти з "підприємницького" рахунку здебільшого для здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності. Водночас після сплати всіх податків та зборів ФОПи мають право перерахувати кошти з поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності, на поточний рахунок, відкритий цією особою для власних потреб.

Зокрема, про це нагадують в ДПС. Так, відповідно до ст. 44 Господарського кодексу, підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Зверніть увагу, кошти з рахунку ФОП на рахунок для власних потреб перераховуються після підтвердження про  сплату податків та зборів або відсутність заборгованості за ними.

Прочитано 143 разів