Грошова компенсація замість відпустки: коли допустимо?

Законом «Про відпустки», а саме ч. 4 ст. 24, передбачено право на заміну частини щорічної відпустки грошовою компенсацією за бажанням працівника. Разом з цим, тривалість наданої працівнику щорічної та додаткових відпусток не має бути меншою ніж 24 календарні дні. 

Тому, компенсація можлива лише в межах робочого року та після його закінчення за умови, якщо працівник використав 24 календарні дні щорічної основної та додаткових відпусток за цей робочий рік. Про це нагадали у Держпраці в Дніпропетровській області.

Якщо ж у працівника є невикористані щорічні основні відпустки тривалістю 24 календарні дні кожна, то компенсації він отримати не зможе. Така вимога пов'язана з тим, що відпустка надається працівнику насамперед для відпочинку та зміцнення здоров'я, тому закон і забороняє роботодавцю компенсувати грошима ненаданий відпочинок.

За які відпустки можна отримати грошову компенсацію?

Передбачено, що накопичувати, а потім використовувати або отримувати компенсацію можна тільки за щорічні відпустки, які передбачені п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону «Про відпустки», та додаткову соціальну відпустку на дітей відповідно до ст. 19 зазначеного вище закону.

До таких відпусток належать:

  • щорічна основна відпустка;
  • щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;
  • щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці;
  • інші щорічні додаткові відпустки, передбачені законодавством.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, окремій категорії працівників, а саме особам віком до 18 років, заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією заборонена.

А ось виплатити компенсацію за додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А І групи (ст. 19 Закону про відпустки ), можна лише у разі звільнення, адже зазначена відпустка є соціальною, а не щорічною.

Якщо працівник звільняється і має невикористані дні відпустки?

У такому випадку,  якщо працівник не бажає "довідпочивати" невикористані дні відпустки, підприємство повинно сплатити йому грошову компенсацію за всі дні цих відпусток. Незалежно від того, за який рік надається відпустка, для обчислення відпускних враховується середній заробіток працівника за останні 12 календарних місяців. Сума компенсації обчислюється як добуток середньоденного заробітку та кількості календарних днів невикористаних відпусток.

Як виплачується компенсація за невикористану соціальну відпустку?

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи, надається не за робочий, а за календарний рік. Тому у разі звільнення працівника на початку або в середині року йому виплачується компенсація за таку відпустку повної тривалості.

Прочитано 495 разів