Діє оновлений Порядок обліку платників податків і зборів

Набрав чинності наказ Мінфіну № 323 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів».

Цей наказ встановлює порядок обліку у контролюючих органах іноземних компаній, організацій, які відкривають рахунок у банку або іншій фінансовій установі України, та удосконалює деякі процедури обліку платників податків у контролюючих органах.

Документом передбачено наступні зміни: 

1) встановлюється порядок взяття на облік у контролюючих органах іноземних компаній, організацій, які відкривають рахунок у банку або іншій фінансовій установі України. Зокрема, зазначається, що взяття на облік таких іноземних компаній, організацій здійснюється на підставі заяви за ф. № 1-ОПП та документів, поданих до контролюючого органу за місцезнаходженням банку, у якому відкривається рахунок;

2) удосконалюються процедури обліку в контролюючих органах фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність:

- визначається порядок обліку в контролюючих органах як фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, архітекторів, інженерів технічного нагляду, інженерів-проектувальників, експертів, які мають кваліфікаційний сертифікат, що надає право здійснювати окремі види робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури, та провадять роботи самостійно (індивідуально, незалежно);

- встановлюється, що ознака провадження незалежної професійної діяльності може бути встановлена контролюючим органом на підставі відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, якщо відповідний реєстр містить дані про те, що професійна діяльність провадиться незалежно (індивідуально);

- визначається, що фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та взяті на облік як внутрішньо переміщені особи, можуть подати заяву для взяття на облік/зміну місця обліку до контролюючого органу за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копія якої подається до контролюючого органу;

3) уточнюються деякі процедури зі зняття з обліку самозайнятих осіб та іноземних компаній як платників податків у контролюючих органах, зокрема:

- зазначається, що у разі зміни місця проживання фізичної особи процедури та дії, визначені підпунктом 11.18 розділу XI Порядку, проводяться в контролюючому органі, у якому платник податків перебував на обліку за основним місцем обліку на момент отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи;

- встановлюється, що якщо після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа повторно реєструється як підприємець або особа, що провадить незалежну професійну діяльність, за новим місцем проживання (місцезнаходженням), що обслуговується іншим контролюючим органом, то процедури, визначені підпунктом 11.18 розділу XI Порядку, завершуються у контролюючому органі за новим місцем проживання (місцезнаходженням);

- визначається, що іноземні компанії, організації, дипломатичні місії, які були взяті на облік у контролюючих органах у зв'язку з отриманням ними майнових прав на нерухомість або землю в Україні або відкриттям рахунку в банку або іншій фінансовій установі, знімаються з обліку у контролюючих органах після відчуження нерухомого майна та/або закриття всіх рахунків у банках та інших фінансових установах за умови відсутності на території України інших об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, та виконання обов'язків платника податків, визначених статтею 16 Податкового кодексу.

Прочитано 573 разів