Зразки скарг щодо дисциплінарного проступку судді та заяв про порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності

Відповідно до част. 1 ст. 106 Закону «Про судоустрій і статус суддів», суддю можна притягнути до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження.

Samples of complaints for a disciplinary offense by a judge and violation of the incompatibility requirements by a judge or a prosecutor

skarga

The right to file a complaint about a disciplinary offense of a judge is given to any person: individuals exercise such a right personally or with  the help of a lawyer, legal entities exercise it through a lawyer, government bodies and local self-government bodies - through their leaders or representatives (Part 1 of Article 107 of the Law "On the Judiciary and the Status of Judges").

In addition, according to Art. 39 of the Law "On the High Council of Justice", the HCJ opens and examines cases of violation by judges and prosecutors of the requirements regarding the incompatibility of their positions with the activity or status determined by the Constitution and legislation of Ukraine. Any person who knows such violations of the incompatibility requirements may also appeal for the opening of a case of incompatibility.

Although the law provides that any person may file a disciplinary complaint or incompatibility case, however, this can only be done in the prescribed manner - according to the relevant, approved by the HCJ samples of complaints that we publish below.

A sample of a complaint regarding a disciplinary offense by a judge (judges)

A sample of an application for violation of the requirements  of incompatibility by a judge (judges)

A sample of an application for violation of the requirements of incompatibility by the prosecutor (prosecutors)

Як встановити тотожність позовів? - пояснення ВС

У суді першої інстанції розглядався позов про визнання незаконними дії щодо ухилення від виплати заробітної плати за час вимушеного прогулу через ухилення від укладання трудового договору в порядку переведення на підставі пункту 5 част. 1 ст. 36 КЗпП.

Суд: адвокат може не сплачувати ЄСВ, якщо його сплатив роботодавець

Восьмий апеляційний адміністративний суд зробив висновок, за яким особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, зокрема адвокатську, вважається самозайнятою особою і платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування лише за умови, що вона одночасно не є найманим працівником у межах такої незалежної професійної діяльності та отримує дохід саме від такої незалежної професійної діяльності.

Адвокати мають обов'язок укладати письмовий договір про надання правової допомоги

Ордер на надання правової допомоги НЕ замінює договору про надання правової допомоги, який є підставою для здійснення адвокатської діяльності, а є лише документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги клієнту.

Таблиця нових ставок за реєстрацію в галузі авторського права

19 липня набуде чинності постанова Кабміну від 12 червня № 496, яка встановлює нові – більші розміри зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.