Нюанси та процедура працевлаштування громадян КНР в Україні

     ukraina kitaj

Україна стає більш привабливою для іноземних фахівців. У 2018 році регіональними центрами зайнятості було видано більш як 7,5 тисяч дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, ще майже 4,5 тисяч дозволів було продовжено.  Нині кількість іноземців, які працюють на підставі відповідних дозволів, сягає 15,5 тисяч. З них майже тисяча – це громадяни Китайської Народної Республіки.

         Можна сміливо сказати, що нині є тенденція до збільшення кількості громадян КНР, залучених до роботи в Україні. Для порівняння, ще у 2016 році на підставі дозволів в Україні працювало лише 359 громадян КНР. У 2017 році кількість виданих чи продовжених дозволів збільшилась до 510. А у 2018 році загальна кількість офіційно працюючих громадян Китайської Народної Республіки сягнула 941, тобто майже вдвічі більше, порівняно з минулим роком.

      Таким чином, з огляду на порівняно ще незначну кількість працюючих на підставі дозволів китайських фахівців, стає зрозуміло, що нині вони не здатні створити будь-яку відчутну конкуренцію громадянам України. Все ж, цікаво, які ніші нині найбільше приваблюють китайських фахівців в Україні.

 

 У яких сферах працюють громадяни КНР в Україні?

      Громадяни КНР, здебільшого і як правило, працюють на підприємствах, створених із залученням іноземних інвестицій. Нині найбільше таких фахівців залучено у сфері проводового електрозв’язку, надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу, у сфері інжинірингу, геології та геодезії, а також надання послуг технічного консультування у цих сферах. Частина задіяна також у сфері торгівлі, закладах харчування, у сфері сільського господарства та будівництва, зокрема доріг і автострад. Менше - у сфері мистецтва, спорту, розваг, в галузі фінансової та страхової діяльності. За професійними групами майже більшість громадян КНР займають посади керівників, менеджерів (управителів), а також фахівців та професіоналів – тобто це кваліфікована робоча сила. При цьому, варто розуміти, що оплата праці іноземців за законом є порівняно вищою, ніж вітчизняних фахівців.

       В основному китайці працюють на підприємствах, пов’язаних з високими технологіями, торгівлею, сільськогосподарською діяльністю та організацією діяльності закладів харчування. Це пояснюється тим, що саме в зазначених сферах Україна потребує залучення висококваліфікованих фахівців з певними знаннями та досвідом роботи, а також тим, що саме в ці сфери здійснюються іноземні інвестиції і, відповідно, роботодавці зацікавлені у залучені досвідчених китайських спеціалістів.

remont dorogi

Чи є тенденція до кар’єрного зростання китайських працівників в Україні?

      Зважаючи на те, що здебільшого підприємства, які застосовують працю громадян КНР є підприємствами з іноземними інвестиціями, саме від зацікавленості відповідних роботодавців залежить кар’єрне зростання та професійний розвиток іноземних працівників. Загалом, трудове законодавство України у повній мірі, за незначними виключеннями, застосовується і до праці іноземних фахівців, а, відповідно, гарантує і кар’єрне зростання, і професійний розвиток іноземних найманих працівників.

       Водночас, зважаючи на те, що більше ніж половина оформлених дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні нині продовжується можливо  констатувати наявність бажання іноземних працівників, зокрема китайських, продовжувати працювати в Україні.

kitajec

Отримання дозволу на застосування праці громадян КНР в Україні: коли можуть відмовити?

        Компанія “Ти і Право” Ленівський Груп” протягом багатьох років займається питанням оформлення дозволів на застосування праці громадян КНР в Україні. І досі - успішно. Однак, за офіційною статистикою, все ж у 6 випадках із ста компаніям відмовляють в оформленні або продовженні дії дозволів на застосування праці іноземців.

        Підставою для відмови у видачі дозволу у більш ніж 98% випадків є неусунення роботодавцем підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання регіональним центром зайнятості, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим. Тобто, головним і найважливішим чинником отримання роботодавцем позитивного рішення про видачу дозволу на застосування праці іноземного найманого працівника (або продовження дії дозволу) є юридична грамотність під час підготовки документів та відповідність документів вимогам українського законодавства. Вищезазначене також стосується і питань внесення змін до чинного дозволу. Після усунення підстав для відмови у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу роботодавець може повторно подати документи для отримання дозволу.

 

За порушення процедури працевлаштування громадян КНР роботодавцям загрожують штрафи

            Контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення, зокрема, і в частині використання праці іноземців та осіб без громадянства українським законодавством покладено на Державну службу України з питань праці. За відповідні порушення законодавства про працю передбачена адміністративна відповідальність. Так, наприклад, відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону України „Про зайнятість населення” у разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, стягується штраф за кожну особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. Якщо на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем, стягується штраф за кожну особу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. Зазначені  штрафи  накладаються Державною службою України з питань праці та її територіальними органами.

 vr

Механізм залучення праці іноземців спрощується: останні зміни в українському законодавстві

            З  27 вересня 2017 року набрали  чинності  зміни до Закону України „Про зайнятість населення”, внесені Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій”. Ці зміни значно спростили механізм оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, порівняно з раніше діючими нормативно-правовими актами у сфері працевлаштування іноземних найманих працівників.

            Зокрема, одним із нововведень Закону є визначення особливих категорій іноземців (іноземні працівники, у застосуванні праці яких зацікавлені вітчизняні роботодавці), для застосування праці котрих Законом передбачено відсутність законодавчо встановленої вимоги щодо мінімальної заробітної плати та подовжений строк, на який видається дозвіл, – до трьох років. Для відряджених іноземних працівників дозвіл також може бути оформлений на строк до трьох років, що раніше не було передбачено. Крім того, було зменшено перелік документів для отримання дозволу: це заява роботодавця, фото іноземця, копії паспортного документа та проекту трудового договору (контракту). Роботодавцю більше не треба подавати цілу низку необхідних раніше документів (довідки про відсутність певних хвороб у іноземця та знаходження у розшуку або наявність судимості, документи про освіту та кваліфікацію) – це спростило процедуру залучення вітчизняними роботодавцями необхідних їм іноземних фахівців.  Для окремих категорій іноземців (ІТ-професіонали, працівники творчих професій, випускники з топ-100 університетів світу, засновники підприємств, внутрішньокорпоративні цесіонарії, відряджені іноземні спеціалісти) роботодавцям необхідно подати додаткові підтверджуючі документи.

            Водночас, Законом передбачений механізм захисту національного ринку праці через обмеження строку дії дозволу для іноземних найманих працівників, що не віднесені до особливих категорій, до одного року з правом продовження дії відповідного дозволу згідно з установленою процедурою, а також шляхом встановлення обов’язкової виплати заробітної плати у розмірі не менш як 5 мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, і 10 мінімальних заробітних плат — для всіх інших категорій найманих працівників. Продовження дії дозволу стало платним: від двох до шести прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи (з 01.01.2019 – 3706 грн, 7412 грн та 11118 грн відповідно).

 dozvil na pracu

Що далі?

         На даний час українські роботодавці зацікавлені у залученні саме висококваліфікованої праці іноземних спеціалістів, про що свідчить відповідна статистика.

      Тож нині перед урядовцями України стоїть завдання залучення іноземних інвестицій в економіку України, створення спільних підприємств, зокрема у сфері ІТ-технологій, активна участь України у міжнародній співпраці та кооперації у сфері виробництва. Зрозуміло, що без розвитку економічного потенціалу України, повноцінного залучення України до загальносвітової взаємодії, розробки та впровадження новітніх технологій, руху капіталів, не буде і залучення іноземних інвестицій в економіку України, а, відповідно, не буде відбуватися збільшення застосування праці іноземних фахівців на національному ринку праці.

          Необхідно відмітити, що, відповідно до пункту 25 Плану заходів на 2018 – 2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року, передбачено запровадження регулярного перегляду нормативно-правових актів у сфері дозвільної системи працевлаштування в Україні іноземців та осіб без громадянства. Причому, не можна забувати, що перед Україною стоїть також питання повернення українських трудових мігрантів до України та захист національного ринку праці від некваліфікованої іноземної робочої сили.

 

ДОВІДКОВО:

  1. Процедура працевлаштування китайських громадян (іноземців) сьогодні регулюється кількома нормативно-правовими актами, зокрема, окремим розділом Закону «Про зайнятість населення». Цікаво, що відповідно до нього, дозвіл на працевлаштування іноземців не завжди потрібен. Зокрема, звільняються від необхідності отримувати дозвіл на  працевлаштування, іноземці, які постійно проживають в Україні, набули статусу біженця або одержали дозвіл на імміграцію в Україну, працівники закордонних ЗМІ. Водночас, варто знати, що закон передбачає доволі значні штрафні санкції за працевлаштування іноземців без Дозволу. Тому, якщо роботодавець впевнений, що іноземець належить до однієї з категорій, які можуть бути працевлаштовані без отримання Дозволу, він повинен мати доказ належності працівника до зазначеної категорії осіб та бути готовим надати вказаний доказ контролюючим органам.
  2. Для того, щоб отримати Дозвіл на працевлаштування, роботодавець має подати до територіального центру зайнятості (за місцем реєстрації роботодавця) пакет документів, який включає заяву за формою, встановленою КМУ, копію сторінок паспортного документа іноземця з особистими даними разом з перекладом, засвідченим в установленому порядку, кольорову фотокартку іноземця та копію проекту трудового договору (контракту) з іноземцем. Для іноземців спеціальної категорії (випускників з топ-100 університетів світу, IT-професіоналів, працівників творчих професій, внутрішньокорпоративних цесіонаріїв або відряджених іноземних спеціалістів) потрібно подати додаткові підтверджуючі документи.
Прочитано 2123 разів