Працівник, звільняючись за власним бажанням, 2 тижні зберігає своє право на залишення на роботі

За працівником, який попередив власника або уповноважений ним орган про звільнення за власним бажанням, упродовж двотижневого строку зберігається право на залишення на роботі. 

А тому звільнення працівника у двотижневий період після подання ним заяви про звільнення за власним бажанням – порушує його право відкликати таку заяву і залишитись на роботі.

Єдиний виняток -  коли на його місце запрошено іншу особу, якій, відповідно до законодавства, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Про це вказав Верховний суд, залишаючи в силі рішення судів попередніх інстанцій про поновлення звільненого таким способом працівника на роботі.

За обставинами справи, 15 липня особа подала заяву про звільнення її за власним бажанням з 1 серпня. 25 липня вона відкликала подану заяву, проте Розпорядженням відповідача від 25 липня була звільнена з посади з 1 серпня.

26 та 27 липня позивач звертався до відповідача щодо врахування його заяви від 25 липня про відкликання заяви, однак 1 серпня отримав лист-повідомлення про розірвання трудового договору.

Верховний суд  зазначив, що за ст. 38 Кодексу законів про працю України, якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
Таким чином, звільнення у порядку, передбаченому статтею 38 КЗпП України, є одностороннім волевиявленням працівника, який подав заяву про звільнення за власним бажанням, і він у будь-який момент до закінчення двотижневого строку з моменту подачі заяви може її відкликати. Крім того, працівник не підлягає звільненню у випадку, коли цей строк закінчився, а він не залишив місце роботи і не вимагає припинення трудових відносин  (постанова ВС від 07.03.2018 у справі №810/2728/16).

Прочитано 710 разів