Прийнято Закон про нові правила захисту економічної конкуренції

У Верховній Раді після перерви ухвалили у другому читанні та в цілому законопроект про підвищення ефективності проваджень у справах про захист економічної конкуренції (законопроект № 6746).

Документ регулює порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, строки розгляду справ та розширено перелік осіб, які беруть участь у справі та їх права.

Зокрема, закон удосконалив розгляд справ про порушення економічної конкуренції Антимонопольним комітетом. Так, компанії, проти яких порушили провадження за порушення конкуренції, зможуть ознайомлюватися з матеріалами справи та дізнаватися, у чому їх звинувачують. Крім того, іноземні компанії отримали право користуватися послугами перекладачів у процесі розгляду справ АМК.

Крім того, Рада запровадила нову процедуру у сфері захисту економічної конкуренції.

Так, процедура врегулювання у справі розпочинається за заявою відповідача до Антимонопольного комітету України та підготовки останнім подання з попередніми висновками у справі. Ця заява має містити згоду відповідача розпочати переговори щодо укладення угоди про врегулювання, у тому числі згоду сплатити штраф. Орган АМКУ має повідомити про результати розгляду заяви протягом 10 робочих днів з дня її надходження.

Процедура врегулювання з відповідачем вважається розпочатою, якщо орган Антимонопольного комітету України письмово повідомив відповідача про згоду на застосування процедури. Протягом 15 робочих днів з дня початку процедури АМКУ письмово повідомляє відповідача про порушення та попередньо розрахований розмір штрафу, який може бути накладений на відповідача без застосування процедури врегулювання, та обґрунтування його розрахунку.

У той же час, встановлено, що процедура врегулювання припиняється у разі, якщо:

-  з відповідачем не досягнуто згоди щодо порушених питань;

-  відповідач не надіслав підписану ним угоду про врегулювання до органу Антимонопольного комітету України;

-  господарський суд відмовив у затвердженні угоди про врегулювання.

При цьому, рішення органів АМКУ не можуть ґрунтуватися на доказах, з якими особам, які беруть участь у справі, не була забезпечена можливість ознайомитися (крім випадків обмеження доступу до інформації відповідно до законодавства) та надати заперечення, а також на доказах, отриманих з порушенням законодавства та прав осіб, а також прийматися з порушенням права особи на захист.

Рішення органів Антимонопольного комітету України мають бути мотивованими: зазначаються обставини, докази, на підставі яких прийнято рішення, обґрунтування прийняття чи відхилення доказів осіб, які беруть участь у справі.

Крім того, Законом внесено зміни до статті 221 Закону "Про Антимонопольний комітет України", якою визначено, що особа, яка вже надала інформацію органу АМКУ, запитану у зв'язку із дослідженням товарного ринку, що проводиться поза межами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за 12 місяців до повторного вимоги, може не надавати інформацію, яка не зазнала змін, письмово повідомши АМКУ із зазначенням реквізитів листа, яким було надіслано запитувану інформацію.

А в прописаній у Законі "Про захист економічної конкуренції" статті 521 встановлено, що для звільнення від відповідальності та зменшення розмірів штрафів за вчинення антиконкурентних дій, потрібно подати АМКУ відповідну заяву. Водночас, особи, які не можуть бути звільнені від відповідальності у зв'язку з тим, що інший учасник відповідних антиконкурентних узгоджених дій раніше подав заяву, але які добровільно звернулися до АМКУ та надали докази антиконкурентних узгоджених дій, що мають суттєве значення для прийняття рішення у справі, мають право на зменшення розміру штрафу, залежно від черговості надання ними таких доказів: першій особі - на 50 %, другій особі - на 30 %, решті - на 20 %.

Порядок подання заяв про звільнення від відповідальності, про зменшення розміру штрафів за надання доказів вчинення антиконкурентних узгоджених дій та надання такого зменшення встановлюється Антимонопольним комітетом України.

Зазначимо, Закон набере чинності через 3 місяці з дня його опублікування, крім положень щодо процедури врегулювання, які наберуть чинності з 1 січня 2020 року.

Прочитано 662 разів