У раді зареєстровано новий законопроект про приватних детективів

У Верховній Раді 8 лютого 2019 року зареєстровано проект Закону України № 10024 «Про приватну детективну (розшукову) діяльність».

Документ встановлює види та правовий статус суб’єктів приватної детективної діяльності, процедуру видачі свідоцтв про право бути детективом, види детективних послуг. Крім того, визначено порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації детективів, а також процедуру контролю за ними.

Загалом, проект Закону складається із 20 статей, що об’єднані у 7 розділів.

Документ, зокрема, передбачає що приватним детективом може бути громадянин України, який досяг 21 року, володіє державною мовою, має вищу освіту або стаж роботи в оперативних підрозділах чи органах досудового розслідування не менше трьох років, пройшов відповідне навчання з метою здійснення приватної детективної діяльності та отримав відповідне свідоцтво.

Приватний детектив не може бути службовою чи посадовою особою органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних чи судових органів влади.

Не може бути приватним детективом особа, яка:

1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

2) визнана судом недієздатною чи цивільна дієздатність якої обмежена;

3) перебуває на обліку в закладах охорони здоров’я у зв’язку з психічними захворюваннями, алкоголізмом чи наркоманією;

4) звільнена з посади судді, прокурора, нотаріуса, із служби у правоохоронних органах, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення;

5) позбавлена права на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю - протягом трьох років з дня набрання чинності рішенням про анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

Приватний детектив має право займатися приватною детективною діяльністю як фізична особа - підприємець або спільно з іншими приватними детективами шляхом заснування об’єднання приватних детективів.

Детектив можуть відкривати рахунки в банках України, мати особисті бланки та печатку, штампи із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною діяльністю.

Приватному детективу забороняється:

1) обіймати посади, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;

2) займатися адвокатською, нотаріальною, судово-експертною діяльністю;

3) провадити іншу підприємницьку діяльність.

Також несумісною з діяльністю приватного детектива є військова або альтернативна (невійськова) служба.

Законопроектом передбачено, що детективи зможуть надавати послуги з таких напрямів:

1) збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському, адміністративному та кримінальному судочинстві, на договірній основі із сторонами судового процесу;

2) вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів замовника, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів;

3) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (за їхньої письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів із замовником приватних детективних (розшукових) послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади), виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі з конкурентами замовника, в Україні і за кордоном;

4) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин та обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні або дружні зв’язки;

5) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин;

6) здійснення заходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовника;

7) пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовника приватних детективних послуг до правоохоронних органів або до суду з метою захисту його законних прав та інтересів;

8) виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, або їх розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб;

9) пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків недобросовісної конкуренції;

10) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних зобов’язань;

11) забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, службової, таємної) замовника приватних детективних (розшукових) послуг.

Замовниками приватних детективних (розшукових) послуг можуть бути фізичні або юридичні особи, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється приватна детективна (розшукова) діяльність.

Передбачено, що детективи зможуть офіційно займатися розшуковою діяльністю на підставі свідоцтва. Воно буде видаватися безстроково на платній основі протягом 10 днів з дня подання документів для його отримання. Свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю діятиме на всій території України.

Станом на сьогодні проект надано на ознайомлення.

Нагадаємо, у квітні 2017 року Верховна Рада уже прийняла закон "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" (№3726). Проте Президент України застосував до нього вето на тій підставі, що прийнятий закон передбачав перелік дозволених видів приватних детективних послуг без урахування вимог низки законодавчих актів України.

Зокрема, тоді представник Президента у Верховній Раді, народний депутат від БПП Ірина Луценко пояснила, що закон не міг бути підписаний Президентом виходячи з того, що у законі відсутня чітка конкретизація відомостей, які дозволяється збирати та досліджувати суб'єктам приватної детективної діяльності, що фактично дозволяє збирання ними доказів для розгляду справ і у кримінальному судочинстві. Крім того, передбачене законом право суб'єктів приватної детективної діяльності здійснювати зовнішнє спостереження не кореспондується із визначеною цим же законом забороною проводити їм оперативно-розшукову заходи, які належать до компетенції оперативних підрозділів. Також у президентських пропозиціях акцентувалося на тому, що законом не було визначено розмір плати за видачу свідоцтва на приватну детективну діяльність.

Прочитано 2298 разів