Коли рішення суду не може бути оскаржене?

Конституція України гарантує забезпечення права на апеляційний перегляд справи як одне із гарантованих прав людини. Однак варто знати, що також є встановлені законодавством обмеження у реалізації такого права.

Зокрема, положеннями ч. 2 ст. 394 КПК України визначено, що судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень част. 3 ст. 349 КПК України.

Однак чи правомірно застосовувати цей виняток у випадку наявності істотних порушень судом першої інстанції або порушення прав особи, яка притягується до кримінальної відповідальності?

Відповідь на це питання дав Верховний суд України. Так, у справі № 128/1802/18 розгляд в суді першої інстанції відбувся в порядку ст. 349 КПК України – за «спрощеною» процедурою.

Після винесення рішення, адвокат  обвинуваченого звернувся із апеляційною скаргою на тій підставі, що обвинувальний акт за одним із епізодів не був затверджений прокурором, а тому у суду були усі підстави для закриття кримінального провадження у цій частині.

У відкритті апеляційного провадження адвокату відмовили, у зв’язку з чим, останній звернувся до Верховного суду.

За позицією ВС/ККС,  ч. 2 ст. 394 КПК України встановлює обмеження щодо можливості апеляційного оскарження судового рішення лише з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися і дослідження яких суд визнав недоцільним.

Відтак, КПК не обмежує в праві апеляційного оскарження з підстави істотного порушення вимог кримінального процесуального закону, зокрема й у тих кримінальних провадженнях,  які здійснюються відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України, і в яких суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорювалися.

А тому, застосувавши ч. 2 ст. 394 КПК України, відмовляючи у відкритті апеляційного провадження, суд апеляційної інстанції не врахував, що такі особливості не стосуються можливості оскарження в апеляційному порядку вироку з інших підстав, не вказаних у цій статті, в тому числі з підстави істотного порушення вимог кримінального процесуального закону.

За висновком Верховного суду, ухвала судді апеляційного суду щодо відмови у відкритті провадження підлягає скасуванню з призначенням нового розгляду в суді апеляційної інстанції, під час якого необхідно врахувати наведене і на стадії прийняття апеляційної скарги діяти відповідно до вимог ст. 398 КПК (постанова ВС/ККС від 17.09.2019 у справі № 128/1802/18).

Прочитано 339 разів