Коли апеляційний суд не може направити справу на новий розгляд?- ВС

Об'єднана палата Касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду роз'яснила, в яких випадках апеляційний суд має право / не має права направляти справу на новий розгляд.

СУТЬ СПРАВИ

Суд першої інстанції задовольнив скаргу позивача про визнання неправомірними дії державного виконавця щодо відкриття проти нього виконавчого провадження. Апеляційний суд рішення районного суду скасував та направив справу для продовження розгляду в суді першої інстанції. 

Своє рішення апеляційний суд мотивував тим, що місцевий суд не вирішив питання про недотримання заявником і його представником десятиденного терміну на подання скарги, а також не з'ясував обставин, на які посилається представник зацікавленої особи, стверджуючи про своєчасне звернення до суду із заявою про видачу виконавчого листа. При цьому, апеляційний суд керувався положеннями п. 6 ч. 1 ст. 374 ЦПК України в поєднанні з положеннями ст. 379 ЦПК України.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Об'єднана палата Касаційного цивільного суду скасувала постанову апеляційного суду і передала справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. На думку ВС, з огляду на правову природу ухвали суду, винесеного за результатами розгляду скарги на дії державного або приватного виконавця, таке визначення не є рішенням в сенсі положення наведених норм процесуального права, є судовим рішенням, яке приймається по суті скарги (як завершення окремої стадії процесу).

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 374 ЦПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Тлумачення частини першої статті 374 ЦПК України свідчить, що апеляційний суд позбавлений процесуальної можливості скасовувати ухвалу, що не перешкоджає подальшому провадженню у справі. У кожному випадку суд апеляційної інстанції повинен перевіряти чи перешкоджає ухвала суду першої інстанції подальшому провадженню у справі.

Повноваження суду апеляційної інстанції скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, кореспондуються зі статтею 379 ЦПК України, якою передбачено підстави для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Однак розгляд скарги на дії державного або приватного виконавця має наслідком виконання або не виконання судового рішення, як завершальної стадії судового процесу; такий розгляд є комплексом певних процесуальних дій  його учасників, а тому такий розгляд підпадає під термін «провадження у справі»

Судові рішення, ухвалені за наслідками розгляду скарг на дії або бездіяльність державних або приватних виконавців підлягають оскарженню у апеляційному та касаційному порядку (статті 353 та 389 ЦПК України).

За таких умов, нормами процесуального права, які визначають повноваження суду апеляційної інстанції при розгляді даного визначення, є статті 375-378 ЦПК України. А ці норми не передбачають права апеляційного суду при скасуванні таких визначень направляти справу до суду першої інстанції для продовження його розгляду на підставах, передбачених ст. 379 ЦПК України.

Таким чином, системний аналіз указаних норм процесуального права дає підстави для висновку, що апеляційний суд не має повноваження на скасування ухвали суду першої інстанції, постановленої  за наслідками розгляду скарги на дії державного або приватного виконавця та направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Встановивши, зокрема, неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, апеляційний суд відповідно до положень ст. 376 ЦПК України мав підстави для скасування судового рішення частково або повністю і прийняття нового судового рішення у відповідній частині або для зміни судового рішення, розглянувши справу по суті.

З повним текстом постанови від 18 травня 2020 року у справі № 643/5556/14-ц можна ознайомитись за посиланням

Прочитано 3864 разів