Оновлено строки здійснення виконавчих дій

21 липня Мін'юст прийняв наказ № 2487/5, яким змінив Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження. Так, було викладено в новій редакції перелік виконавчих дій і терміни їх здійснення та встановлено терміни контролю.

Передбачено, що керівник органу ДВС, приватний виконавець за допомогою системи здійснює контроль за:

 • дотриманням строків внесення виконавчих документів відповідальною особою органу ДВС (приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця) в систему;
 • дотриманням строків перерахування коштів з рахунків органів ДВС (приватного виконавця);
 • законністю, своєчасністю і повнотою скоєних виконавцями виконавчих дій і винесених процесуальних рішень;
 • своєчасністю і повнотою внесення в систему відомостей про вчинені виконавчі дії.

Система формує контрольні відомості, що відображають порушення термінів здійснення виконавчих дій та винесення процесуальних рішень.

Зверніть увагу, згідно з новими строками, постанова про відкриття виконавчого провадження має бути винесена не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа до виконавця. При цьому, контроль здійснюється на 4-й робочий день з дня реєстрації виконавчого документа в системі.

Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься в день відкриття виконавчого провадження, крім:

 • рішень Європейського суду з прав людини;
 • виконавчих документів про стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених виконавцем,
 • виконавчих документів про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, аліментів, забезпечення позову, а також виконавчих документів, що підлягають негайному виконанню.

Контроль здійснюється на 2-й день після винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.

Також оновлено терміни перерахування коштів. Вони наступні:

 • стягувачу - фізичній особі - не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів на депозитний рахунок органу ДВС (приватного виконавця);
 • стягувачу - юридичній особі - не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня їх надходження на відповідний рахунок;
 • виконавчого збору та коштів від реалізації конфіскованого майна до державного бюджету - не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня їх надходження на відповідний рахунок;
 • незатребуваних стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби - на 366-й день з дня зарахування коштів на депозитний рахунок органу ДВС (приватного виконавця).

Публікуємо оновлений Перелік виконавчих дій та строки їх вчинення

 
№ з/п Виконавча дія Строки вчинення виконавчої дії Контроль
1 Повідомлення стягувачу про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання протягом 3 робочих днів з дня пред'явлення виконавчого документа на 5 робочий день з дня реєстрації виконавчого документа в Системі
2 Винесення постанови про відкриття виконавчого провадження не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа до виконавця на 4 робочий день з дня реєстрації виконавчого документа в Системі
3 Винесення постанови про стягнення виконавчого збору в день відкриття виконавчого провадження (крім рішень Європейського суду з прав людини; за виконавчими документами про стягнення виконавчого збору, стягнення витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених виконавцем; а також крім виконавчих документів про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, стягнення аліментів, забезпечення позову та за виконавчими документами, що підлягають негайному виконанню) на 2 день після винесення постанови про відкриття виконавчого провадження
4 Виконання рішення, за яким боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення:    
4.1 винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення 11 робочий день з дня відкриття виконавчого провадження на 12 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
4.2 винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення 11 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення на 12 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
5 Виконання рішення, за яким боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення (якщо рішення підлягає негайному виконанню):    
5.1 винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню) 3 робочий день з дня відкриття виконавчого провадження на 4 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
5.2 винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню) 3 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення на 4 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
6 Виконання рішення про поновлення на роботі:    
6.1 винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення 11 робочий день з дня відкриття виконавчого провадження на 12 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
6.2 винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення 11 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення на 12 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
7 Виконання рішення про поновлення на роботі (якщо рішення підлягає негайному виконанню):    
7.1 винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню) 3 робочий день з дня відкриття виконавчого провадження на 4 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
7.2 винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню) 3 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення на 4 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
8 Обчислення розміру заборгованості зі сплати аліментів 1 робочий день кожного місяця (обчислюється заборгованість за попередній місяць) 2 робочий день кожного місяця
9 Перерахування коштів:    
9.1 стягувачу - фізичній особі не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів на депозитний рахунок органу ДВС (приватного виконавця) на 2 робочий день після внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані
9.2 стягувачу - юридичній особі не пізніше ніж протягом 3 робочих днів від дня їх надходження на відповідний рахунок на 4 робочий день після внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані
9.3 виконавчого збору та коштів від реалізації конфіскованого майна до державного бюджету не пізніше ніж протягом 3 робочих днів від дня їх надходження на відповідний рахунок на 4 робочий день після внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані
9.4 не витребуваних стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби 366 день з дня зарахування коштів на депозитний рахунок органу ДВС (приватного виконавця) 367 день з дня внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані
Прочитано 8489 разів