Перемога компанії Ти і Право

Команда Компанії «ТИ І ПРАВО» успішно захистила інтереси свого іноземного клієнта - провідного світового постачальника інфокомунікаційних рішень, у Вищому господарському суді України.
Провадження по справі було ініційоване юридичною фірмою м. Києва, яка пред’явила позов про стягнення з клієнта 21 280 654 гривень за надані юридичні послуги. Договором про надання правової допомоги укладеним між нашим клієнтом та позивачем по справі передбачалось надання професійних юридичних послуг, наслідком яких мало б бути отримання грошових коштів від боржника клієнта. Тобто, позивач по справі зобов’язувався досягти позитивний для клієнта ефект від наданих юридичних послуг. Однак, такого досягнуто не було, що і стало предметом даного спору. Як зазначає позивач: «очікуваний результат не досягнуто з вини Клієнта, оскільки останній відмовився від подальшої співпраці, шляхом подачі заяви про відмову від позовних вимог, у справі де надавалась юридична допомога. А від так підлягає стягненню вся сума, передбачена договором про надання правової допомоги

  Дана справа ускладнювалась неоднозначним трактуванням змісту самого договору, як сторонами, так і суддями першої та апеляційної інстанцій. Господарський суд м. Києва відмовив в задоволені позову з огляду на відсутність позитивного для клієнта результату, передбаченого договором. В своєму рішенні Суд зазначив, що «Зміст Договору сторін свідчить про те, що грошові кошти за обумовлену роботу підлягають сплаті на підставі оформленого належним чином акта наданих послуг, за умови не тільки виконання юридичних послуг, але і досягнення економіко-правового ефекту для Замовника, тобто Відповідача, по даній справі. Цей ефект сторони у договорі визначили конкретнояк прийнятний для замовника результат. Тому включення такого результату до змісту розуміння поняття послуги, зазначеної у статті 901 ЦК України, може забезпечити правильне застосування норм матеріального права при вирішенні цього спору.». Київський апеляційний господарський суд з позицією суду першої інстанції не погодився, та вирішив, що Клієнт своїми діями унеможливив виконання зобов’язань за договором, а тому позов підлягає задоволенню.

Остаточне рішення по даній справі було прийнято Колегією суддів Вищого господарського суду України в формі Постанови від 11.06.2015 року (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44873862). Колегія погодилась з позицією керівника Компанії «ТИ І ПРАВО» - Ленівського Руслана Володимировича, визнавши помилковими висновки суду апеляційної інстанції про те, що Компанія, без погодження з позивачем, відмовилася від позову, чим спричинила останньому збитки, оскільки Господарський процесуальний кодекс Українине містить положень про обмеження процесуальних прав позивача, у тому числі і на відмову від позову, у залежності від позиції повіреного у справі.Вимоги про оплату фактично виконаних позивачем за Договором і Додатковою угодою робіт у даній справі не заявлялися, судами попередніх інстанційне вирішувалися і товариство не позбавлене права на звернення до Компанії з відповідними вимогами. Таким чином, Колегією суддів Вищого господарського суду України визнала, що зміст предмета послуги за договором між сторонами складається як із власне професійних юридичних дій виконавця, невіддільних від його особи, так і з позитивного для замовника ефекту від таких дій.

Прочитано 615 разів