grafic zbilshenniaПри додатковій емісії акцій у разі збільшення статутного капіталу товариства із залученням додаткових внесків здійснюються реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та затвердження проспекту акцій, реєстрація звіту про результати емісії акцій. Реєстрація випуску акцій та затвердження проспекту акцій здійснюються одночасно.

При збільшенні статутного капіталу товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється лише реєстрація випуску акцій. Звіт про результати емісії акцій до реєструвального органу для реєстрації не подається.

Документ визначає документи, які потрібно подати для реєстрації випуску акцій та звіту про результати емісії акцій, крім того, встановлює порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу.

Відповідно до Порядку, реєстрація випуску акцій здійснюється НКЦПФР та є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Для того, щоб зареєструвати випуск акцій і затвердити проспект акцій, а також зареєструвати звіт про результати емісії акцій, акціонерні товариства мають тепер подавати фінансову звітність:

- звіт про фінансовий стан на кінець періоду;

- звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за період;

- звіт про зміни у власному капіталі за період;

- звіт про рух грошових коштів за період;

- примітки до фінансової звітності.

Зверніть увагу, якщо фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) є в публічному доступі, емітент може не надавати паперові копії таких документів. У такому випадку достатньо подати довідку, підписану керівником емітента, із зазначенням посилання на веб-сторінку, де опубліковані такі документи.

Також, згідно з новим Порядком, при збільшенні статутного капіталу акціонерне товариство подає в реєструючий орган:

- заяву;

- рішення загальних зборів акціонерів товариства;

- рішення відповідного органу акціонерного товариства;

- довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів;

- копію статуту;

- проміжну фінзвітність, аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора);

- оригінали свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій;

- копію платіжного документа, що підтверджує сплату держмита тощо.

Якщо у складі ТОВ перебуває лише один акціонер, замість рішень загальних зборів акціонерів або їх копій, потрібно надати письмово оформлене рішення акціонера або його засвідчену копію.

Реєструвальний орган здійснює реєстрацію випуску акцій (без здійснення публічної пропозиції акцій) або відмовляє у відповідній реєстрації протягом 25 робочих днів після надходження заяви, рішення про емісію акцій і всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій. У разі здійснення публічної пропозиції акцій, строк розгляду документів не повинен перевищувати 20 робочих днів.

Детальніше ознайомитись з новим порядком можна за посиланням

podatkova vymoga

Більше того, за ст. 53 ПК України, платник податків, який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації (навіть якщо така консультація за своїм змістом була неправильною і призвела до порушень платником податків  податкового законодавства) звільняється від відповідальності.

Крім того, платник податків має право оскаржити надану йому індивідуальну податкову консультацію в суді. Цим правом і скористався позивач, звернувшись до суду з метою оскаржити надану йому ІПК (фактично, коротку відписку) на підставі того, що вона, на його думку, не відповідає вимогам ст. 52, 53 ПКУ.

Суди перших двох інстанцій не знайшли підстав для того, щоб цей позов задовольнити, позаяк, за їх висновком, ІПК повністю відповідала методичним рекомендаціям щодо надання органами ДПС України консультацій, а сама природа ІПК не породжує жодних юридичних наслідків, адже за своїм змістом не є рішенням суб’єкта владних повноважень чи нормативно-правовим актом.

З такими висновками зовсім не погодився Верховний суд, вказавши таке:

- ІПК як правовий акт індивідуальної дії створює або припиняє права та обов’язки платника податків;

- ІПК можна оскаржити в суді;

- при розгляді позову платника податків щодо визнання ІПК недійсною, суд має перевірити обставини щодо відповідності зазначених у консультації висновків нормам відповідного податку чи збору.

- у випадку визнання ІПК недійсною, органи ДПС зобов’язані надати платнику податків нову ІПК.

Оскільки суди попередніх інстанцій не дослідили усіх обставин, зокрема, щодо відповідності ІПК нормам або змісту податків, Верховний суд скасував їх рішення та направив справу на новий розгляд (постанова ВС/КАС від 20.02.2018 у справі № 813/2617/15).

 

poshtaЗазначимо, що відповідно до част. 3 ст. 74 ЦПК України, судові повістки про виклик у суд надсилаються учасникам процесу (сторонам, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам), а судові повістки-повідомлення - особам, які беруть участь у справі з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою.

Відповідно до положень ст. 76 ЦПК України, фізособі судова повістка вручається під розписку, а юрособі - відповідній службовій особі, яка розписується про її отримання. Розписка про отримання судової повістки з вказівкою про дату вручення того ж дня має бути повернена до суду.

У випадку, якщо за місцем проживання зазначеної фізособи не було, розписка вручається членам сім’ї або відповідній ЖЕО чи виконавчому органу місцевого самоврядування. У той же час, судова повістка, вручена представнику особивважається такою, що вручена їй особисто.

У справі, рішення щодо якої переглядав ВС, апеляційний суд, відклав справу на підставі неявки позивача разом з представником і повторно надіслав судові повістки на адресу представника позивача. Однак на той момент повноваження представника закінчились, і, хоча відмітка про отримання судової повістки представником була зроблена, суд не перевірив повноваження особи та не повідомив позивача за вказаною адресою.

Таким чином, оскільки апеляційний суд проігнорував факт завершення дії довіреності, Верховний суд зробив висновок, що позивача не повідомили належним чином і з порушенням відповідних норм процесуального законодавства ухвалили рішення за відсутності позивача. 

Відповідно до част. 4 ст. 411 ЦПК України, справа передається на новий розгляд до апеляційного суду, якщо процесуальні порушення були зроблені лише цим судом. Тому ВС скасував рішення суду апеляційної інстанції та передав справу на повторний розгляд до цього ж суду (постанова ВС від 15 березня 2018 року у справі №2-71/2010).

.

shtrafЯк інформує ДФС в Івано-Франківській області, така відповідальність полягає у накладенні штрафу розміром в половину ставки єдиного податку (яку обрав платник єдиного податку).

Крім того, по закінченню строків погашення узгодженого грошового зобов’язання - на суму податкового боргу нараховуватиметься пеня.

За пп. 129.1.3 ПКУ при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків, пеня нараховується після 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.

При цьому, на цю суму грошового зобов’язання (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100% річних облікової ставки Нацбанку, чинної на кожний такий день.

procuraturaВзяти участь у конкурсі, відповідно до ст. 27 Закону «Про прокуратуру», можуть громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 2 років та володіють українською мовою.

Перелік посад, обіймання яких зараховується до стажу роботи в галузі права міститься в рішенні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 07.02.2018 № 30дк-18.

Якщо особа не відповідає вимогам, передбаченим у част. 1 та 6 ст. 27 Закону «Про прокуратуру» або не подала (не оформила належним чином) всіх документів, вона не має права брати участь в конкурсі.

Про відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту КДКП приймає рішення та надсилає його копію відповідному кандидату.

На разі прийом документів здійснюється у робочі дні до 17.08.2018 включно з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю – до 16.45):

особисто – за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81-б, каб. 109;

поштою – на адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81-б.