Неспівмірність витрат на оплату правничої допомоги має довести сторона, яка заявила клопотання

Згідно з приписами статті 126 ГПК України витрати, пов'язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Водночас, відповідно до статті 129 ГПК України, судовий збір покладається: у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються:

1) у разі задоволення позову - на відповідача;

2) у разі відмови в позові - на позивача;

3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Щоб визначити розмір витрат на професійну правничу допомогу, учасник справи має подати детальний опис робіт чи наданих послуг, виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Однак зазначимо, згідно із законодавством, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання цих вимог суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката.

Однак обов'язок довести неспівмірність витрат лежить на стороні, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги. Якщо інша сторона не спромогнеться довести їх неспівмірність, суд стягне затребувані витрати на правничу допомогу.

Саме такий висновок зробив Верховний Суд у постанові від 18 грудня, розглянувши справу №  910/4881/18 та визначивши підстави стягнення і визначення розміру витрат на правничу допомогу.

Так, ВС залишив в силі рішення господарського суду м. Києва  про стягнення 337 665,08 грн витрат на професійну правничу допомогу.

Обгрунтовуючи таке рішення, касаційний суд зазначив, що за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Оскільки позивач поніс 337 665,08 грн витрат на професійну правничу допомогу адвоката, а також оплатив вартість послуг помічника адвоката, які пов'язані зі справою та підготовкою до її розгляду, при цьому клопотань про зменшення розміру цих витрат відповідач не подавав, суд обґрунтовано поклав на відповідача як на особу (внаслідок неправомірних дій якої виник спір) витрати позивача на професійну правничу допомогу.

Прочитано 261 разів

Пошук