Малозначна справа є малозначною за своїми ознаками, незважаючи на факт визнання/невизнання її такою у суді

Як відомо, малозначні справи не підлягають касаційному оскарженню. Верховний суд у складі Касаційного цивільного суду нагадав ознаки таких малозначних справ.

За обставинами відповідної справи особа звернулась із позовом до громадської організації про визнання незаконною та скасування постанови президії ГО про підвищення членського внеску.

Суди як першої, так і другої інстанцій у задоволенні позову відмовили. І тоді позивач звернувся до Верховного суду.

Верховний суд вказав, що за положеннями п. 2 част. 3 ст. 389 ЦПК України не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у малозначних справах, крім окремих випадків. До таких випадків належать наступні ситуації:

- касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;

- особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;

- справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;

- суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково.

Крім того, згідно з п. 2 част. 6 ст. 19 ЦПК України малозначними справами є справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Тобто, виходячи зі  ст. 19 ЦПК України,  малозначна справа є такою у силу своїх властивостей, незалежно від того, чи визнавав її такою суд першої чи апеляційної інстанції. Оскільки частина шоста статті 19 ЦПК України розміщена в розділі 1 Загальних положень ЦПК України, то вона поширюються і на стадію касаційного провадження.

А зважаючи на предмет позову, характер правовідносин, складність справи, а також значення справи для суспільства, Верховний Суд мав підстави визнати цю справу малозначною.

Тим більше, що посилання на випадки, передбачені п. 2 част. 3 ст. 389 ЦПК України, за наявності яких судове рішення у малозначній справі підлягає касаційному оскарженню, касаційна скарга та додані до неї матеріали не містили (постанова ВС від  15 січня 2019 у справі № 761/23962/17).

Прочитано 1228 разів