Як отримати інформацію від Мін'юсту?

Оновлено Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції або його територіальні органи.

Оновлений порядок і форма запиту були затверджені наказом Мін'юсту від 26 червня 2020 року № 2209/5.

Хто і що може дізнатися?

Будь-яка людина, юрособа і об'єднання громадян без статусу юридичної особи (крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій) може направити до Мін'юсту, його територіальні органи запит на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Як подати запит?

Подати запит можна усно або письмово під час особистого прийому або надіславши поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону.

Які вимоги до запиту?

Запит на публічну інформацію повинен містити:

  • ПІБ, (найменування) запитувача, поштову адресу, e-mail, номер засобу зв'язку;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання письмового запиту.

Зверніть увагу, для формування запиту можна заповнити спеціальну форму на сайті Мін'юсту.

Як отримати запитувану інформацію?

Можна вибрати форму відповіді: поштою, телефаксом, електронною поштою.

Також передбачено, що на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія обов'язково повертається запитувачу.

Прочитано 601 разів