Працівник підприємства, що зазнав травм під час виконання службових обов’язків, звернувся до суду із вимогою визнати протиправним та скасувати акт спеціальної комісії Держпраці, складений за результатами розслідування нещасного випадку на виробництві. На його думку, такий спір є публічно-правовим і має вирішуватися за правилами адміністративного судочинства.

Опубліковано в Судова практика

Розглянемо підсудність спорів, у яких стороною є неплатоспроможний банк, що перебуває на стадії ліквідації.

Опубліковано в Судова практика

При вирішенні спорів про скасування держреєстрації права оренди на земельну ділянку (незалежно від того, чи порушує позивач питання правомірності укладення цивільно-правової угоди, на підставі якої здійснено оспорюваний запис) завжди зазнають впливу майнові права тієї особи, щодо прав якої здійснено оспорюваний запис у відповідному держреєстрі.

Опубліковано в Адвокатська прак...

Велика Палата Верховного Суду висловила позицію щодо визначення юрисдикції спорів про надання інформації.

Опубліковано в Судова практика

Згідно зі статтею 2 Закону Про адвокатуру та адвокатську діяльність, адвокатура України – є недержавним самоврядним інститутом, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом. Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність.

Опубліковано в Адвокатська прак...

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що спір щодо рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, так само, як і щодо оскарження дій суб'єкта владних повноважень щодо надання або відмови в наданні такого дозволу є публічноправовим, а отже належить до юрисдикції адміністративних судів.

Опубліковано в Судова практика

Пошук