Визнання боргової розписки недійсною: позиція ВС

У якому випадку розписка не створює для позичальника правові наслідки? Відповідь на це питання дав КЦС ВС у постанові від 22.08.2019 у справі № 369/3340/16-ц.

Що слід врахувати при зверненні до суду про зміну порядку виконання рішення?

Належне виконання рішення суду є важливим і невід’ємним елементом ефективного захисту прав і свобод людини. Саме з метою забезпечення своєчасного захисту та відновлення порушеного права особи в Цивільному процесуальному кодексі Україні закріплено інститут встановлення чи зміни способу або порядку виконання судового рішення.

Юрисдикція спорів про бездіяльність розпорядника інформації

Велика Палата Верховного Суду висловилась стосовно підсудності спорів про залишення адвокатських запитів без відповіді.

ВС висловився щодо порядку подання апеляційної скарги

Апеляційну скаргу можна подати як через місцевий суд, так і безпосередньо до апеляційного суду. Про таке право сторін судового процесу нагадав Верховний суд, посилаючись на принцип пропорційності під час здійснення судочинства, а також положення ст. 297 КАС України.

За якої умови строк для прийняття спадщини можна подовжити?

Надаючи додатковий строк для прийняття спадщини, суд має дослідити, чи вчиняв нотаріус дії для повідомлення про відкриття спадщини, чи викликав спадкоємця, у тому числі шляхом публічного оголошення або повідомлення про це у пресі.

ЄСПЛ вирішив, чи може позов про захист честі та гідності компенсувати порушення презумції невинуватості

Ефективним засобом захисту проти ймовірних порушень презумпції невинуватості може вважатися відповідний цивільний позов та отримання грошової компенсації за порушення честі та гідності особи. Про це зазначили у Європейському суді з прав людини.